Localització

Carrer Pedraforca, 29
08905 L'Hospitalet de Llobregat
93 551 49 73
entitat@japi.cat