• Potenciar la participació dels joves, fomentant la presa de decisions i la seva autonomía personal.
  • Despertar les inquietuds dels i de les joves. Guiar la descoberta dels seus interessos i  motivacions i  promoure que els i les joves siguin exigents amb el que fan i volen fer.
  • Potenciar que els i les joves visquin de forma més reflexiva les accions que realitzen, i sensibilitzar-los vers les diferents problemàtiques socials existents.
  • Promoure que els i les joves desenvolupin les seves capacitats intel·lectuals, emocionals, socials i relacionals de manera transversal.
  • Desenvolupar el valor de l’amistat, del companyerisme i el sentit de grup; així com entendre els esforços i els beneficis que comporta pertànyer a un grup.
  • Treballar per la millora formativa dels i les nostres joves 
  •  Capacitar als i les joves per ajudar-los a incorporar-se al món laboral i potenciar que continuïn dins del circuït escola.