Torna Avança + Tasta Oficis!
Les dades per a la realització de les entrevistes seran a partir del 12 de setembre, fins a omplir plaçes i, l’inici del curs serà el dia 26 de setembre.
Aquelles persones interessades poden ficar-se en contacte amb coordinacio@japi.cat i/o tastaoficis@japi.cat per demanar informació.