Com ens organitzem?

JAPI està format per una Junta Directiva i un equip educatiu que intervé i treballa directament amb les i els joves.

La Junta Directiva és qui representa l’entitat

Per sota, la Coordinació és l’àrea encarregada de vetllar per la sintonia, reunió dels mitjans, ordre i control dels projectes i el seu funcionament així com la redacció dels mateixos i cerca de finançament. Conjuntament amb la coordinació l’àrea d’Administració és qui s’encarrega de la planificació, organització, direcció i control de l’entitat.
D’aquest àrea depenen els Equips Educatius i referents dels projectes i serveis que oferim: aquells destinats als projectes per a joves, d’inserció laboral, de formació d’adults i altres serveis.

Col·laboren amb nosaltres:

Direcció

C/ Pedraforca 29, L’Hospitalet de Llobregat

TELÈFON

935 51 49 73

CORREU

Per a informació sobre l’entitat: entitat@japi.cat

Per a informació sobre els projectes i serveis: coordinacio@japi.cat

Les nostres xarxes