93 55149 73 entitat@japi.cat

APS

Treballant per l’educació amb joves en situacions desfavorides

APS

Des de l’entitat creiem fermament en l’impuls d’activitats d’Aprenentatge-Servei per tal de formar als joves i fomentar la participació comunitària en el seu entorn més immediat. Desenvolupem diversos projectes d’APS com ara: 

Xarxa Jove: Projecte APS en el que es forma a un grup de joves per a la impartició de tallers digitals a persones adultes del barri.

Joves Fem l’Estiu: Projecte d’APS en el que es forma a un grup de joves per a donar suport a la dinamització d’ activitats de lleure (colònies i casals d’estiu) que es realitzen a esplais del territori.

Qui col·labora amb Japi

Mou-te amb nosaltres!