93 55149 73 entitat@japi.cat

Avança + Tasta Oficis

Treballant per l’educació amb joves en situacions desfavorides

Avança + Tasta Oficis

Avança + Tastaoficis és un projecte de nova oportunitat educativa que s’adreça a joves d’entre 16 i 18 anys desconnectats del sistema educatiu (per abandonament del sistema educatiu sense obtenir el Graduat en ESO o bé per no accedir a aquesta etapa educativa -joves nouvinguts-)

L’objectiu principal del projecte és orientar i capacitar els joves per tal d’afavorir el seu retorn al sistema educatiu formal i/o inserir-se al món laboral.

Es treballa amb grups reduïts (màxim 15 joves), que tenen el seguiment individualitzat per part de la seva educadora referent i suport de tècnics especialistes en diferents oficis. Es treballen les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i digitals, competències transversals i coneixement d’oficis (cuina, jardineria, audiovisuals i dinamització d’activitats de lleure i esport) a partir d’activitats teòric-pràctiques aplicades a l’ofici i la realització de projectes d’Aprenentatge-Servei. També es treballa l’orientació acadèmica i professional.

Qui col·labora amb Japi

Mou-te amb nosaltres!