Com ho fem?

L’entitat impulsa projectes socioeducatius destinats, principalment, a persones joves amb l’objectiu de millorar les seves habilitats i capacitats individuals alhora que es fomenta la participació i implicació en l’àmbit comunitari i social del territori. Formem i capacitem a les persones joves, especialment als col·lectius més vulnerables, mitjançant accions socioeducatives, promovent la participació comunitària amb voluntat de transformació social.

Els nostres pilars fonamentals de treball són, d’una banda, la promoció del desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, emocionals, socials i relacionals fomentant la seva autonomia i participació comunitària i, d’altra banda, l’acompanyament a la joventut durant el procés de creixement sensibilitzant-la sobre les diferents problemàtiques socials existents amb la finalitat d’empoderar la joventut per a poder donar resposta i solució a les desigualtats socials que els travessen.

Els objectius de JAPI són:

  • Garantir l’accés a l’educació
  • Treballar per la inserció al circuit educatiu o mercat laboral del jovent
  • Acompanyar al jovent durant el procés d’aprenentatge generant un vincle de confiança
  • Potenciar les seves habilitats, competències i confiança
  • Capacitar als i les joves en l’adquisició de la seva autonomia i independència
  • Implicar al jovent en el seu propi procediment de creixement i teixit comunitari

Metodologia

Treballem des de la metodologia d’intervenció directa, és a dir, treballem de forma conjunta, propera amb el jovent. Per això, és molt important fer servir una visió sistèmica de la realitat, entenent les estructures i condicions socials que es donen com a condicionants i elements d’influència sobre els contextos personals. Amb la intervenció directa i visió sistèmica, treballem per a la creació d’un vincle proper i de confiança basat en una relació cordial entre la figura educadora i la / el jove, sense fer cap judici ni crítica, contribució indirecta dels estereotips i prejudicis i desproblematizant la seva situació personal. Es a dir, treballem des de l’escolta i detecció de les necessitats del jovent, on elles i ells siguin prioritats i agents de canvi.

Estem compromeses amb el canvi i transformació social i la crença que el jovent pot ser i son agents de canvi de la societat. És per això que treballem amb una pedagogia crítica i feminista interseccional de forma transversal a tots els projectes: creiem en l’educació com a eina desafiant i de transformació envers els sistemes d’opressió i desigualtats socials, promovent i treballant el pensament crític i reflexiu.

 

El treball en xarxa i comunitari és una necessitat i una manera de fer, inherent a la nostra visió de l’educació. Es treballa de forma coordinada amb diversos agents socials i educatius, tant pel que fa a la realització de projectes com pel que fa al seguiment individualitzat de les persones que participen de les accions que desenvolupem.

El barri esdevé un espai generador d’oportunitats educatives que cal aprofitar. El gran bagatge de les entitats i serveis del territori és quelcom que cal aprofitar com a element educatiu i per tal d’impulsar accions que contribueixin a la millora de la inclusió social de les persones amb els que treballem, que alhora contribuirà a generar millors dinàmiques comunitàries enfortint vincles entre tots aquells que formem la comunitat.

Col·laboren amb nosaltres:

Direcció

C/ Pedraforca 29, L’Hospitalet de Llobregat

TELÈFON

935 51 49 73

CORREU

Per a informació sobre l’entitat: entitat@japi.cat

Per a informació sobre els projectes i serveis: coordinacio@japi.cat

Les nostres xarxes