Orientació i itineraris d’inserció laboral

Atenem a joves en el procés d’identificació dels interessos i preferències laborals amb relació a les característiques actuals del mercat de treball, així com ajudant al jovent a descobrir els interessos laborals i acadèmics i que es motivin per construir el seu propi itinerari formatiu i/o laboral; és a dir, treballar les competències de base d’accés a l’ocupació.

El nostre servei es dirigeix especialment a l’atenció a joves en situació de risc i exclusió social del barri que en finalitzar els estudis (o no haver-los finalitzat) volen matricular-se en cursos on no poden trobar acompanyament. Parlem de matriculació de cursos des de Formacions Bàsiques del barri a formacions que s’ofereixen a les escoles de formació del barri que no estan arrelades a cap institut (com Escola de Vida o Escola d’Adults del Districte IV), per exemple. En aquest sentit, es tracta d’oferir un espai per que la persona pugui mostrar els seus interesses, necessitats i donar resposta a les mateixes atenen també la part psicosocial de la mateixa persona. Facilitem un espai de seguiment on fiquem les cures, el benestar emocional de la persona fent tutories individualitzades per preparar el CV, preguntar per la seva situació personal, preparar les entrevistes, cercar amb la persona per promoure la seva autonomia els corsos, oferir informació sobre on pot trobar feina i acompanyar-lo a les entrevistes que cal que faci per ser admès als cursos. 

Tot i que la nostra atenció recau especialment sobre la població jove, el servei d’orientació laboral està obert a tota persona que ho necessiti. 

Aquestes sessions s’ofereixen al llarg de l’any en el nostre horari d’atenció.

 

p

Pots demanar més informació escrivint-nos a coordinacio@japi.cat

Col·laboren amb nosaltres:

Direcció

C/ Pedraforca 29, L’Hospitalet de Llobregat

TELÈFON

935 51 49 73

CORREU

Per a informació sobre l’entitat: entitat@japi.cat

Per a informació sobre els projectes i serveis: coordinacio@japi.cat

Les nostres xarxes