93 55149 73 entitat@japi.cat

Diversitas

Treballant per l’educació amb joves en situacions desfavorides

Diversitas

Diversitas és un projecte singular de diversificació curricular, que dóna resposta a les necessitats d’escolarització adaptada que presenten molts joves. 

L’objectiu del projecte és garantir un acompanyament integral dels alumnes perquè desenvolupin les competències bàsiques que els possibilitin superar l’etapa i obtenir el Graduat en ESO i els faciliti la continuïtat dins el sistema educatiu (reglat i/o no reglat) o l’accés a la vida activa mitjançant un currículum, organització de les activitats i temps educatiu adaptats a les seves necessitats.

Diversitas atén 30 alumnes de 3er i 4t ESO provinents de 8 instituts públics de l’Hospitalet de Llobregat. L’alumnat treballa a partir de projectes que integren diferents matèries i competències bàsiques, estructurades entorn a diferents temàtiques (activitat física i salut, comunicació audiovisual i jardineria i hort). Es treballa a partir de projectes comunitaris, estretament amb altres recursos del territori i emprant la metodologia d’Aprenentatge-Servei, adaptant els continguts i la metodologia per a facilitar  l’adquisició de les competències bàsiques de l’etapa secundària.

Els participants realitzen 10 hores setmanals del seu currículum a l’entitat  ii cursen la resta d’horari escolar a l’institut de referència amb un Pla Individualitzat.

Instituts que participen del projecte: 

Qui col·labora amb Japi

Mou-te amb nosaltres!