Composició de la Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern que s’encarrega de la representació i la gestió diària dels interessos de l’associació d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea General.

La Junta Directiva de JAPI està formada per les següents persones:

Laura Crespo i Mera

Laura Crespo i Mera

Presidenta

Matilde Díaz

Matilde Díaz

Secretaria

Neus Cerdà

Neus Cerdà

Tresorera

Almudena Fernandez

Almudena Fernandez

Col·laboren amb nosaltres:

Direcció

C/ Pedraforca 29, L’Hospitalet de Llobregat

TELÈFON

935 51 49 73

CORREU

Per a informació sobre l’entitat: entitat@japi.cat

Per a informació sobre els projectes i serveis: coordinacio@japi.cat

Les nostres xarxes